SOMMERFORESTILLING MT1 #3 (Lørdag 21. mai kl. 19.00)