SOMMERFORESTILLING MD1 #4 (Lørdag 14. mai kl. 19.00)