SOMMERFORESTILLING MD1 #3 (Lørdag 14. mai kl. 15.00)