SOMMERFORESTILLING D1 #1 (Torsdag 5. mai kl. 19.00)